สพป.ลำพูน เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (35 จังหวัด ภาคเหนือและภาคกลาง)

เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (35 จังหวัด ภาคเหนือและภาคกลาง) จัดโดยสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับจังหวัดในการช่วยเหลือให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้สูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ”ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร