สพม. เขต 16 ออกตรวจเยี่ยม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

   

นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ออกตรวจเยี่ยม รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สังเกตการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ร่วมรับฟังกิจกรรมโฮมรูม รับฟังข้อมูลการพัฒนาโปรแกรมการเรียนหลักสูตร International Program (IP)