การประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางวิภา สายรัตน์, รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (27 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง) เพื่อรับฟังการชี้แจงจากคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร