สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมถวายกฐินสามัคคี

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมถวายกฐินสามัคคี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงการส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดดอยก้อม อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน