สพม.เขต16(สงขลา สตูล) ประเมินผลการปฎิบัติงาน ผอ.รร.ทับช้างวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 พร้อมด้วย นายกิตติ์ภูมิ คงศรี ผอ รร รัตภูมิวิทยา และ ว่าที่ ร.ต.ธีระศักดิ์ ลิมปนดุษฏี ร่วมประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานของ นางศิรประภา ขวัญทอง ผอ.รร.ทับช้างวิทยาคม เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ