สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล) “คาราวานวิทยาศาสตร์. อพวช. สานใจไทยสู่ใจใต้”

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 มอบหมายให้นางอุไร พรหมปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ร่วมพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ “คาราวานวิทยาศาสตร์. อพวช. สานใจไทยสู่ใจใต้” จัดโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา ณ โรงเรียนกำแพงวิทยาอำเภอละงู จังหวัดสตูล  มี นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงูเป็นประธานในพิธี มีคณะครูนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 และสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสตูลเข้าร่วมชมนิทรรศการ