สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ “วันปิยมหาราช”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ “วันปิยมหาราช”

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่ม เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ “วันปิยมหาราช”  โดยร่วมวางพวงมาลาดอกไม้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันปิยมหาราช  ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช”  ซึ่งมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” เพื่อให้ประชาชาชน ทั้งภาครัฐ เอกชน วางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็นประจำทุกปี