สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล) กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

 

นางเกศรา ศรีกาญจน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายจากนายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ให้เป็นผู้แทนนำเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมเป็นการแสดงออกซึ่งความรักชาติรักแผ่นดิน วันที่ 23ตุลาคม 2563 ณ. บริเวณโรงเรียนนวมินราชูทิศ ทักษิณ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา