กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายเป็นพระราชกุศล โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์

โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์  สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑นำโดย นายสมยศ นามแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

 

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑นำโดย นายสมยศ นามแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆ วัดบุตาวงษ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอลำปลายมาศ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง  ประธานในพิธี นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์