++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.กิตติธัช มณีรัตน์ รร.บ้านใหม่ห้วยหวาย อ.เมือง +++

^^^วันศุกร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 1 นำโดย ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  เป็นประธานกรรมการ ,นายชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ,นางสาวสุภาสิริ  มณีธร  ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ประเมินนายกิตติธัช มณีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ++ผอ.สุภาสิริ  มณีธร  ภาพข่าว+ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน