สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

23  ตุลาคม 2563  นายปกิจพจน์  กมลวรเดช  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  23  ตุลาคม 2563 หรือวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานเอนกประสงค์ริมน่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมี ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน สถานศึกษาและสมาคม ชมรมต่างๆ พร้อมใจกันมาร่วมพิธีวางพวงมาลา โดยมี นายผล  ดำธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำผู้ร่วมพิธีวันทยหัตถ์พร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ