ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว เพื่อให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายรุ่งอรุณ สายสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรัง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอพยุห์ และ นายสุทิน คำพอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้า ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอพยุห์ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว