สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 7 ราย

สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งฯ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 7 ราย 7 วิชาเอก  โดยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ได้พบปะพูดคุยให้โอวาท ก่อนส่งไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ/นาฎศิลป์ ,กุดตุ้มสามัคคีวิทยา/คณิตศาสตร์,บ้านห้วยหมากแดง/ภาษาอังกฤษ,บ้านโนนแดง/คอมพิวเตอร์,บ้านหนองปล้อง/วิทยาศาสตร์,อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง/ศิลปะและบ้านกุดชุมแสง/ปฐมวัย