สพม.39 ประชุมหารือข้าราชการการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมหารือข้าราชการการบริหารจัดการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสหวิทยาเขต เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานสหวิทยาเขต และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39