นิทรรศการเคลื่อนที่ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอในสังกัด (อำเภอบ้านด่าน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอชำนิ และอำเภอลำปลายมาศ)

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอในสังกัด (อำเภอบ้านด่าน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอชำนิ และอำเภอลำปลายมาศ) เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านสื่อนิทรรศการ ชิ้นงานและกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ส่งเสริม การเรียนรู้  ฝึกทักษะและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองด้วยตนเอง สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างสนุกสนานที่จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนสนใจ เข้าใจ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา นำโดย นางสาวสมิตานัน จันทร์สระน้อย หัวหน้าส่วนส่งเสริมและบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา  พร้อมคณะจากศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษานครราชสีมา  กิจกรรมประกอบด้วย ๗ ฐาน การเรียนรู้ ดังนี้ ฐานการเรียนรู้การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ฐานการเรียนรู้ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival ๒๐๒๐) ครั้งที่ ๑๖ ฐานการเรียนรู้ Astronomy Quiz/ กล้องโทรทรรศน์ ฐานการเรียนรู้โดมท้องฟ้าจำลอง ฐานการเรียนรู้วิทย์ กินได้ ฐานการเรียนรู้รถฉายภาพยนตร์สามมิติ และฐานการเรียนรู้ร่วมรักษ์ คัดแยก