ชมรมจิตอาสาลูกจ้าง สพป.สระแก้ว เขต 2 สร้างสุขาให้กับนักเรียนผู้ยากไร้

วันที่ 27 ตุลาคม  2563 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานมอบห้องสุขาให้กับเด็กหญิงสุธิตา  สอนแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบุกะสัง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีสภาพชีวิตที่ยากลำบาก ไม่มีห้องสุขาใช้และต้องขอบ้านข้างเคียงใช้เป็นประจำ โรงเรียนบ้านบุกะสังจึงขอความอนุเคราะห์ชมรมจิตอาสาลูกจ้าง สพป.สระแก้ว เขต 2 ในการช่วยเหลือก่อสร้างห้องสุขา ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างได้รับการบริจาคจากประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ สพป.สระแก้ว เขต 2 ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจากกองทุนคนรักเด็ก จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

ภาพข่าวจาก ปชส.สพป.สระแก้ว เขต2 (นิตติยา หัดรัดไชย)