^^^^ ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผอ.สพป. ทั่วประเทศ จ.สมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2563 ^^^^

^^^วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563  เพื่อรับทราบนโยบายในการขับเคลื่อนแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2563  ณ  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน