การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ศูยน์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ณ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ศูยน์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา เป็นประธานเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านสื่อนิทรรศการ ชิ้นงานและกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ส่งเสริม การเรียนรู้  ฝึกทักษะและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองด้วยตนเอง สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างสนุกสนานที่จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนสนใจ เข้าใจ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น