สพป.มหาสารคาม เขต1 ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทยในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่  31 ตุลาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายสมหมาย โมฆรัตน์ รักษาการ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้นางปารณีย์ ศรีแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2563  จังหวัดมหาสารคาม ณ สวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม