สพม.14 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 19 อัตรา

วันที่ 30 ตุลาคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดจังหวัดภูเก็ต จำนวน 19 อัตรา ประกอบด้วยวิชาเอกพลศึกษา 3 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย 5 อัตรา ภาษาอังกฤษ 3 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ฟิสิกส์ 2 อัตรา ประวัติศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ภาษาจีน 1 อัตรา และสังคมศึกษา 1 อัตรา โดยนายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  ให้การปฐมนิเทศ ให้ข้อคิด เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน การปรับตัว  การระวังเรื่องการแต่งกาย การควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ระวังการสร้างความไม่พึงพอใจให้เกิดขึ้นกับเด็ก ตลอดจนให้เรียนรู้การนำเทคโนโยลีใหม่ๆมาใช้ในการจัดการสอน  ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 14     เรวดี…ภาพ / ข่าว