สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เปิดเผยว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการทุกกลุ่มเครือข่าย ได้กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ ในระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563 ทอดถวาย ณ วัดหนองไม้ไต้ ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม สืบสานจรรโลงพระพุทธศาสนา และเพื่อเสริมสร้างบุญบารมี พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งกำหนดการทอดกฐิน มีดังนี้คือ วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563 รวบรวมปัจจัย ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 18.00 น. ตั้งองค์กฐิน และรวบรวมปัจจัย เวลา 18.30 น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น เวลา 20.30 น.สมโภชองค์กฐิน และในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา 09.00 น. เคลื่อนองค์กฐิน เวลา 10.30 น.ทอดถวายกฐินสามัคคี จึงขอเรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ วัดหนองไม้ไต้ ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ขอความปรารถนาที่ดีงามของท่าน จงสำเร็จด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำในครั้งนี้ด้วยเทอญ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว