++++มูลนิธิเกื้อฝัน หารือนโยบายการจัดการศึกษา กับสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++

^^^วันจันทร์  ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563   เวลา 10.30 น.  นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พบปะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเกื้อฝัน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ,ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมให้ข้อมูล    ณ   ห้องประชุม Conference  หน้าห้องผู้อำนวยการ ชั้น 1 ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน