++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.ธิติ ศรีนราธร รร.บ้านขุนสาใน อ.ปาย +++

^^^วันจันทร์  ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 1 นำโดย ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  เป็นประธานกรรมการ,นายสมบูรณ์  พรหมรังสี  ผู้ทรงคุณวุฒิ,นายชาญณรงค์ ,นายชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ,นางสาวสุภาสิริ  มณีธร  ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ประเมินนายธิติ  ศรีนราธร    ผอ.รร.บ้านขุนสาใน อ.ปาย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ++@ น.ส.เกตน์สิรี  ยินดี  ภาพข่าว+ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน