ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 /แสดงความยินดีกับผอ.สุรเชษฐ์ พละเอ็น

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 เพื่อแจ้งนโยบายการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ที่ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผอ.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2