วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายสมหมาย โมฆรัตน์ รักษาการ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายอดุลย์ ภูปลื้ม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา “เขตสุจริต”

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายสมหมาย โมฆรัตน์ รักษาการ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายอดุลย์ ภูปลื้ม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา “เขตสุจริต” ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพื่อร่วมกิจกรรมการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคม ร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต