ผอ.ร.ร.หนองเรือพิทยาคม สพม.19 รับรางวัลเสมาพิทักษ์ หนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายกฤษฏา  จันทร์นวล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภูดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์)  ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น กับนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการหนองบัวลำภู

…………………………………………..