สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤตและธุรการโรงเรียน 205 ราย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ  ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต และธุรการโรงเรียนอัตราละ 15,000 บาท ปีงบประมาณ 2564   ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   โดยมีพนักงานราชการ/ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต และธุรการโรงเรียน  รวม 205 คน เข้ารับฟังการชี้แจงและจัดทำสัญญาจ้างฯ