สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมทีมบริหารและประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมทีมบริหารและประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ฯ เพื่อแจ้งข้อราชการ ปรึกษาหารือ/แจ้งนโยบายต่าง ๆ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1