ประชุม รอง ผอ.สพป.,  ผอ.กลุ่ม,  นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา  และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสมหมาย โมฆรัตน์ รักษาการ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.,  ผอ.กลุ่ม,  นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา  และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือ ข้อราชการและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด  ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี  สพป.มหาสารคาม เขต 1