ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ สู่ครอบครัว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

2 พฤศจิกายน 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 แสดงความยินดี พร้อมทั้งให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่แก่ครูบรรจุใหม่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ครูบรรจุใหม่ในครั้งนี้ จำนวน 41 ราย ประกอบด้วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 8 ราย ภาษาไทย 4 ราย ภาษาอังกฤษ 7 ราย ภาษาจีน 1 ราย  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 13 ราย สังคมศึกษา 7 ราย และประถมศึกษา 1 ราย ซึ่งเมื่อรายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และดำเนินการจัดทำประวัติข้าราชการ พร้อมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จะเดินทางไปรายงานตัว ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป