สพป.นครราชสีมา เขต 2 ต้อนรับ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กิจกรรมจิตอาสามาฟื้นฟูและพัฒนาโรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดย นางคุณาลักษณ์ สกุลวรรณ์บวร รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมต้อนรับ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และคณะ จิตอาสาพระราชทาน. 904 วปร. และทหารจากกองทัพภาคที่ 2 เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสามาฟื้นฟูและพัฒนาโรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2

sukhum pimpasalee