สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อม แสดงความยินดีและต้อนรับ ผอ.สพป.

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อม แสดงความยินดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ และร่วมให้การต้อนรับ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแสดงความยินดีกับ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ซึ่งจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ และเตรียมให้การต้อนรับ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม , ผู้อำนวยการหน่วย , ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่ม , ประธานกลุ่มโรงเรียน , ผู้แทนประธาน กลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฯ