ต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ลงพื้นที่มอบนโยบายจังหวัดพังงา

++++วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  ร่วมต้อนรับและรับนโยบายการศึกษา  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ( กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนองและสตูล) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดพังงา  เข้าร่วมประชมรับนโยบาย ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณี แห่งอัดามัน จังหวัดพังงา    เรวดี…ภาพ / ข่าว