สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 41/2563 เวลา 07.30 – 09.00 น. ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 41/2563 เวลา 07.30 – 09.00 น. ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยมี นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี