NBT พิษณุโลก ถ่ายทำรายการ KIdsดี “แร่เหล็กดี น้ำพี้บ้านเรา” โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

3 พฤศจิกายน 2563 นายปกิจพจน์ กมลวรเดช และ นายอาคม  สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพ ที่ 214 เพื่อเติมเต็มข้อมูลและร่วมให้กำลังใจในการถ่ายทำรายการKIdsดีเวทีสำหรับเด็กดีและเด็กเก่ง จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก: NBT Phitsanulok โดยมี นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 คณะครู บุคลากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนักเรียนร่วมสาธิตทักษะอาชีพท้องถิ่นในโรงเรียน“แร่เหล็กดี น้ำพี้บ้านเรา” ให้เห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอนตั้งแต่การตีแร่เหล็กน้ำพี้ ถลุงแร่เหล็กน้ำพี้ด้วยความร้อน จนถึงการตีเป็นดาบที่มีความแกร่งและความคมเป็นเลิศ และการทำเครื่องรางจากเหล็กน้ำพี้ ซึ่งเชื่อว่าแร่เหล็กน้ำพี้มีคุณภาพดีที่สุดของเมืองไทย มีความแข็งแรงและเหนียวอีกทั้งไม่เป็นสนิม เนื่องจากโรงเรียนน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 ตั้งอยู่ในตำบลน้ำพี้  อำเภอทองแสนขัน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีแร่เหล็กน้ำพี้ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214  จึงได้มีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ“แร่เหล็กดี  น้ำพี้บ้านเรา” เช่น การตีดาบเหล็กน้ำพี้ การปั๊มพระ  การถักสร้อยข้อมือ เป็นต้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียน