สพป.ชัยภูมิ เขต 1 แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  เนื่องในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และนายสงัด  คำเรืองศรี เนื่องในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 ,ส.ต.ท. จรัญ  ชูชื่น  ผอ.โรงเรียนโป่งเกตุฯ ไปดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และ ส.อ.สมเกียรติ  บุญสูงเนิน ผอ.โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3   โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1,คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น