++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สธนะ ชมมีลาภ รร.บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ อ.ปาย +++

^^^วันพุธ ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 1 นำโดย ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  เป็นประธานกรรมการ,นายสมบูรณ์  พรหมรังสี  ผู้ทรงคุณวุฒิ,นายชาญณรงค์ ,นายชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ,นางสาวสุภาสิริ  มณีธร  ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ประเมินนายสธนะ ชมมีลาภ     รร.บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์  อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ++ผอ.สุภาสิริ  มณีธร,น.ส.เกตน์สิรี  ยินดี  ภาพข่าว+ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน