สพม.35 เดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่ายทางการศึกษา กต.ปน.

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายทางการศึกษษ กต.ปน. ณ กัซซัน ขุนตาล ลำพูน โดยระดมความคิดเห็น และสรุปภาพรวมของการบริหารจัดการศึกษา วางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564

โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะกรรมการ กต.ปน.ชุดใหม่ คณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มใน สพม.35  เข้าร่วมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนฯ ครั้งนี้ โดยใช้ระยะเวลาระหว่างวันที่ 5-6  พฤศจิกายน 2563

ฐารดี วงศ์ษา

นักวิชาการส่งเสริมการจัดการศึกษาชำนาญการ/ภาพ

มนตรี นันไชย

ผอ.กลุ่ม DLICT/รายงาน

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/เรียบเรียง