สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑๔ อัตรา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน๑๔ อัตรา 

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑๔ อัตรา ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จำนวน ๒ อัตรา  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จำนวน ๒ อัตรา  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  โรงเรียนไตรภูมิวิทยา โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์  โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา โรงเรียนรวมมิตรวิทยา และโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน  โรงเรียนละ ๑ อัตรา โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฐมนิเทศและให้คำชี้แนะในการปฏิบัติงาน