การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัลหลายรายการ โดยมี นายสมหมาย โมฆรัตน์, นายอดุลย์ ภูปลื้ม, ดร.วิภา สายรัตน์, ดร.สมเพชร มัชปะโม, นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมตักสิลามหาสารคาม