++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2564 +++

^^^วันศุกร์ ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  เวลา 09.30 น. นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติ ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี  2564 ครั้งที่1/2563 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,ลูกจ้างประจำ สังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ณ ห้องประชุม 2 สพป.มส.1+ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน