ผอ.สพม.34 และ รอง ผอ.สพม.34 ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563  เวลา 07.49 น.ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระพรหมและศาลพระภูมิเจ้าที่ ประจำศูนย์ราชการจังหวัดเชียใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขในการดำเนินชีวิต โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดร่วมพิธี