การประชุมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1