สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 42/2563&ประชุมบอร์ดบริหารสำนักงาน

^^^ วันพุธ ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยบอร์ดบริหารสำนักงานร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 42/2563 และเป็นประธานในการประชุมทีมบริหารสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เพื่อร่วมกันทบทวน การดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผน กิจกรรม การดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มีผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++ ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน