พิธีเปิดและมอบธงสัญลักษณ์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่บริเวณศูนย์อาหาร (Buriram Castle) สนามช้างอารีนา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถนนคนเรียน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่จังหวัดบุรัมย์ “หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน วิชาการเลิศล้ำ นำเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นการแสดงผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และผลงานผลิตภัณฑ์นักเรียน  ทั้ง ๒๐ จังหวัด ในภาคอีสาน  พร้อมได้มอบธงสัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมในพิธีเปิดถนนคนเรียน และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่สนามช้างอารีนา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบธงสัญลักษณ์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ “หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐” พร้อมมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานฯ มอบโล่และเงินรางวัล ผู้ชนะเลิศ โล่ตราสัญลักษณ์  โล่ผู้แต่งเพลง โล่มาสคอร์ท จำนวน ๓ รางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท  โดยมี นายณรงค์ แผ้วพงสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคอีสาน ๒๐ จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมในพิธีเปิดฯ ก่อนพิธีเปิดได้มีการแสดงจากโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๓๒ ดังนี้  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ชุดการแสดง เทพอัปสรานฤตตา  โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ชุดการแสดง  TO BE NAMBER ONE และโรงเรียนภัทรบพิตร ชุดการแสดง ตำนานเครื่องเคลือบพันปี