สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ VDO Conference

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครู และผู้ชมปลายทาง ในทุกสัปดาห์ ช่วงเลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ คือ เลขาธิการ กพฐ.ห่วงใย เตือนภัย ไวรัส RSV การทำสัญญาจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และการสอบบรรจุครูผู้ช่วย//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang
Latest posts by Parichat Ardsamdang (see all)