สพม.เขต16 (สงขลา สตูล) เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้า-ข่าว สพฐ.

 

นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้า-ข่าว สพฐ. และรับนโยบายจากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห่วงใย เตือนภัย ไวรัส RSV การทำสัญญาจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ณ.ห้องประชุมวิบูลรัก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 7.30 น.