สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมการจัดทำสัญญาเช่าและการส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต ปี 2564

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่พัสดุ และบุคลากรในสังกัด ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมการจัดทำสัญญาเช่าและการส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต ปี 2564 การจัดทำสัญญาจ้าง อัตราจ้าง และการส่งเอกสารเบิกจ่าย ตั้งแต่อัตราพนักงานราชการ และลูกจ้างทุกอัตรา การจัดทำสัญญาจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 ทุกรายการ และสิทธิประกันสังคม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการให้กับบุคลากรในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ นายอนันต์ ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุม และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว