สพป.ชบ.3 : ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการประเมินสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ เยี่ยมให้กำลังใจ นายสามารถ สอดทรัพย์ ผู้อำนวยโรงเรียนวัดหนองคล้า และคณะครู ในโอกาสเข้ารับการประเมินสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๓

https://www.facebook.com/chon333/