สพม.19 เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ดร.จิตติศักดิ์  นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับนายสิทธิศักดิ์ ชินชัยพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีสภาพความเป็นอยู่ลำบาก พร้อมทั้งมอบอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับนักเรียน ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน สพม.19 ประจำปีการศึกษา 2563

…………………………………

ขอขอบคุณ/ภาพข่าวจาก ดร.จิตติศักดิ์  นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา